Diabetische voetzorg (vergoeding door zorgverzekeraar is mogelijk)

 

Diabetes Mellitus

Mensen met diabetes hebben sneller kans op het krijgen van voetcomplicaties. Dit kunnen neurologische complicaties zijn, zoals het uitvallen van het oppervlakkige en/of diepe gevoel in de voeten, maar er kan ook stijfheid van gewrichten optreden. Tevens kunnen de bloedvaten worden aangetast. Als bij mensen het gevoel ontbreekt, zullen ze pijn niet voelen waardoor wondjes onopgemerkt kunnen blijven. Dit kan bij mensen met Diabetes Mellitus tot ernstige complicaties leiden. Als medisch pedicure zal ik door middel van testen beoordelen of er sprake is van een vergroot risico. In sommige gevallen zal besloten worden om de cliënt eerst door te sturen naar de huisarts of de podotherapeut, voordat er een behandeling plaats kan vinden. Neemt u dan ook altijd voor de eerste afspraak een goedkeuring c.q. verwijskaart van de huisarts mee. 

Klik hier voor een overzicht vergoedingen zorgverzekeraars

Veranderingen diabetischevoetzorg  2015

In 2015 vindt er een aantal wijzigingen plaats in de manier waarop de voetzorg voor mensen met diabetes geregeld is. Ook u kunt hiermee te maken krijgen. Via deze pagina wordt u geïnformeerd over de veranderingen en waar u op moet letten.

Zorgprofielen

Met ingang van 2015 wordt de voetzorg opgedeeld in zorgprofielen. Er zijn 4 zorgprofielen, waarbij geldt dat hoe hoger het zorgprofiel is, hoe meer voetzorg noodzakelijk is. U loopt dan namelijk meer risico op wondjes. Het vaststellen van het zorgprofiel gebeurt onder verantwoordelijkheid van de huisarts. Afhankelijk welk zorgprofiel u krijgt toegekend, zal u worden doorverwezen naar een podotherapeut voor het vaststellen van een behandelplan.

 

Basisverzekering                                                                                                                                            

Wordt u zorgprofiel 2, 3 of 4 toegekend dan komt u in aanmerking voor een vergoeding via de basisverzekering.
De podotherapeut onderzoekt uw voeten nauwkeurig en schrijft een persoonlijk behandelplan. In dat plan staat onder meer hoeveel medische voetzorg u nodig heeft. U kunt bij de podotherapeut aangeven welke pedicure uw voorkeur heeft of de podotherapeut wijst u een gecontracteerde pedicure toe. De podotherapeut regelt dan de afstemming van de medische voetzorg met uw pedicure. Let op! Is er geen persoonlijk behandelplan vastgesteld door de podotherapeut. Dan zal uw behandeling niet vergoed worden uit de basisverzekering.

 

Aanvullende verzekering

Als uw voetzorg niet door de basisverzekering gedekt wordt (zorgprofiel lager dan 2), dan is soms vergoeding mogelijk onder de aanvullende verzekering. Let hierbij op uw polisvoorwaarden.